İş Güvenliği Uzmanı

Anasayfa / İş Güvenliği Uzmanı

İş Güvenliği Uzmanı

İş güvenliği uzmanları, çalışanların sağlığını ve hayatını tehlikeye atmayacak çalışma şartlarının oluşması için çalışmalar yürütür. Bu çalışma sürecinde yerine getirilmesi gereken bazı görevler şöyledir:


  • Bir çalışma ortamında hayati tehlike oluşturabilecek unsurları belirlemek,
  • Hayati tehlike arz eden unsurları güvenli bir şekilde ve zamanında ortadan kaldırmak,
  • İnceleme ve araştırmalar yaparak çalışanları bilgilendirmek,
  • Görevine uygun olarak işverenin bilgisi doğrultusunda kurum ve kuruluşlarla iş yerlerinin düzenlenmesini sağlamak,
  • İş güvenliği için çalışanlara rehberlik etmek ve uygun çalışma ortamları hazırlamak,
  • Risk değerlendirmesi yaparak çalışma ortamını düzenlemek,
  • İş yerinde oluşabilecek kaza, yangın gibi olumsuz durumların önlenmesi için çalışmalar düzenlemek, bu konuda öneriler sunmak,
  • Şirket çalışanlarının güvende olması adına eğitim ve bilgilendirme yapmak, çalışma prosedürleri hazırlamak,
  • İş kazası ya da hastalıklarla ilgili olarak şirket birimleri ile iş birliği içerisinde bulunmak.