BEL VE BOYUN GRAFİSİ

BEL VE BOYUN GRAFİSİ

Firmaların  taleplerine göre aşağıda belirtilen çekimlerde kurumumuzda yer almaktadır;

Lomber Vertebra Grafisi  (AP+LATERAL) 2 Yönlü ve Servikal Vertebra Grafisi (AP+LATERAL) 2 Yönlü

Sonuçlar Fizik tedavi uzmanı tarafından değerlendirilmektedir.