İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU

İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU

Sağlık Raporu,Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından zorunlu hale getirilen , herhangi bir firmanın işe personel alımında istenilen, işe alınacak personelin yapılacak iş ile ilgili fiziksel ve beden sağlığı açısından tartılarak rapor edildiği, kişinin genel bir sağlık testine tabi tutulduğu işlemdir.

Sıradan sağlık raporları kişinin sağlığı ile ilgili bilgiler içermektedir. Fakat işe alımlarda zorunlu tutulan  sağlık raporu yalnızca kişinin sağlığı ile ilgili bilgileri incelemez aynı zamanda kişinin sağlık durumunun yapılacak iş ile uyumunu, kişide bulunan rahatsızlık ve hastalıkların iş güvenliği protokol ve kurallarını tehlikeye atıp atmayacağı gibi pek çok farklı faktörde kişinin sağlık-iş değerlendirmesini yapar. Bu neden ile sağlık raporu, işe alımlarda hem iş güvenliğini sağlanması hem de iş yeri güvenliğinin sağlanması açısından en etkili ve büyük öneme sahip raporlardan birisidir.