İşyeri Hekimi

Anasayfa / İşyeri Hekimi

İşyeri Hekimi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilgili mevzuatında yükümlülükleri belirtilen İşyeri Hekimini genel görevleri şunlardır;


  • İşe alınacak bireylerin, ilgili mesleği gerçekleştirebilecek fiziksel yeterliliğe sahip olduklarından emin olmak üzere sağlık taraması yapmak,
  • İşveren talebi doğrultusunda, çalışanların periyodik sağlık muayenelerini yapmak,
  • Tedavi yöntemleri belirlemek ve çalışanlara ilaç reçete etmek,
  • İşe bağlı bir yaralanmanın nedenini belirlemek, ne kadar ciddi olduğuna karar vermek ve olayın meydana geldiği iş sahasını değerlendirmek,
  • İş yerinde yaralanma olasılığını azaltmak için politika değişiklikleri önerilerinde bulunmak,
  • İş yerinin genel olarak nasıl daha sağlıklı hale getirileceğine dair düzenlemeler yapmak,
  • Toksik veya diğer tehlikeli maddelerin çalışanlara olan etkilerini kontrol etmek,
  • İş yerinde bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek üzere tedbir programları uygulamak,
  • Sağlık ve güvenlik prosedürlerine uygun bir işyeri tesis etmek