Tarihçemiz

Tarihçemiz

         1948 yılında Dr. Neşati Üster tarafından kurulan , Bursa Verem Savaşı Derneği ; Bakanlar Kurulu’nun 10.01.1949 gün 8532 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernekler arasına alınmıştır. Bursa Verem Savaş Derneği tüzüğü gereği halen il çapında faaliyet göstermektedir.

          1 Ağustos 1949 yılında Temenyeri semtinde kiralanan bir binada 20 yataklı bir Verem Hastanesi açılmıştır. Bu hastanenin yatak sayısı 1950 yılında 40’lara çıkarılmış, 1951 yılında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına devredilmiştir. Bakanlığın bugünkü Bursa Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nin çekirdeği 1949 yılında Dernek tarafından kurulmuş bir müessesedir.

          Hızla artan Bursa nüfusu göz önüne alınarak yeni dispanser açma çalışmaları yapan dernek Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile işbirliği yaparak harap ve perişan halde bulunan Muradiye ve Yıldırım Medreselerini  1951 yılında restore etmeye başladı.1952 yılında Muradiye , 1953 yılında Yıldırım dispanseri hizmete açıldı.

          Derneğimiz , Bursa Sanayi ve Ticaret Odası’nın yardımları ile 1963 yılında ‘’gezici’’ bir röntgen cihazını bünyesine katmış ve şehir çevresi ve köylerde  Tüberküloz taraması yapmaya başlamıştır.

            Dernek 2003 yılında Yeşil Semtindeki hizmet binasını ve Muradiye Dispanserini  , Ataevler’de yeni yaptırdığı hizmet binasına taşıyarak şehrin gelişmekte olan Batı Bölgesine daha iyi hizmet vermeye başlamıştır.

            2006 yılında ‘’Sağlıkta Dönüşüm Programı’’ kapsamında , Yıldırım Verem Savaş Dispanseri ; Sağlık Bakanlığına devredilmiş , Nilüfer Verem Savaş Dispanseri özelleştirilerek hizmet vermeye devam etmiştir.

            Derneğimizin 1963 yılında başlattığı tarama ve eğitim çalışmaları günümüzün değişen çalışma koşullarına ayak uydurarak kurmuş olduğu İktisadi İşletmeler ve Şirketler aracılığı ile hizmet verdiği alanları genişletmiştir.

           Bu hedefler doğrultusunda kurulmuş olan İktisadi İşletmeler ve Şirketler aracılığı ile elde edilen tüm gelirler, ‘’ Veremle Savaşta toplum sağlığının korunması ve önleyici tedbirlerin alınması için kamu yararına “ kullanılmaktadır.