GEZİCİ İSG ARACI SAĞLIK TETKİKLERİ

GEZİCİ İSG ARACI SAĞLIK TETKİKLERİ

Mobil Sağlık Aracı ile verdiğimiz hizmetlerimizde ise , uzman doktorlarımız, hemşirelerimiz ve sağlık teknikerlerimiz ile tüm sağlık taramalarınız ve kontrolleriniz işyerinizde gerçekleştirilerek iş sağlığı alanındaki alacağınız hizmetlerde vakit kaybınızı en aza indirmekteyiz.

Gezici İSG Aracımızda;

PA Akciğer Grafisi

Odyometri

Numune (KAN) Alma ve Laboratuvar Tetkikleri

Solunum Fonksiyonu Testi

Tetanoz Aşısı

EKG

Tam İdrar Tahlili

Kan Grubu Kartı

Portör Muayeneleri

Tüm Biyokimya Tetkikleri,Tüm Mikrobiyoloji Tetkikleri hizmetleri sağlık tarama aracımızla ve işyerinizde yapılmaktadır.


-PA AKCİĞER GRAFİSİ

Dijital Flat Panel Röntgen teknisyenimiz tarafından kurumunuzda aracımızla  çekilip  Göğüs Hastalıkları uzmanımız tarafından değerlendirilmekte olup,talep edilmesi halinde ILO Pnömokonyoz okuyucu sertifikasına sahip hekimlerimiz tarafından değerlendirme yapılmaktadır.


-ODYOMETRİ

İşitme testi, uygun izolasyonu yapılmış mobil sağlık tarama aracımızda  özel kabinde, İNTERACOUSTİCS AD 226 model cihazımızla yapılmaktadır.İşletmelerin talepleri doğrultusunda Test sonuçları Kulak Burun Boğaz Uzmanı veya Odyometrist  tarafından değerlendirilerek raporlandırılmaktadır.


-NUMUNE (KAN) ALMA VE LABORATUVAR TETKİKLERİ

İşyerinizde numuneleri alınan, çalışanlar için sektörlere göre yapılması zorunlu olan ve işyeri hekimleri tarafından belirlenen;

Hemogram , TIT, AST, ALT, İdrarda Fenol, Kanda Kadmiyum, Kanda Kurşun, Kanda Bakır, Kanda Magnan, Sedimantasyon, Hbs Ag, Anti Hbs, HCV (eliza) vb. tetkikler, teknolojik yöntemlerle çalışılmakta ve sonuçlandırılmaktadır.


-SOLUNUM FONKSİYONLARI TESTİ

Solunum fonksiyon testleri (SFT), CUSTOMED SPİROMOBİLE cihazımız ile işyerinizde yapılan, kişinin havayı zamanla ilişkili olarak nasıl soluduğunu belirleyen yani akciğerin kapasite ve işlevlerini sayısal olarak ölçen, göğüs hastalıkları uzmanlarının tanı için sıkça başvurduğu fizyolojik testlerdir. Spirometrik inceleme akciğer fonksiyonlarını değerlendirmede kullanılan temel test yöntemidir.


-PORTÖR MUAYENESİ

Burun Kültürü,Boğaz Kültürü,Gaita Kültürü,Gaita Mikroskobisi klinik muayeneden oluşan portör incelemesinden  kolaylıkla işyerinizde alınan numuneler, usulüne uygun koşullarda muhafaza edilmekte ve sonuçları laboratuvarda çalışılıp raporlandırılmaktadır.


ELEKTRO KALP GRAFİSİ (EKG)

Cilde yapıştırılan elektrotlar aracılığı ile kalbin elektriksel aktivitesini (kalbin ritmini, frekansını, kalp atışlarının ritmini, yayılmasını ve reaksiyonun tekrar yok olması) kaydeden bir cihaz ile kalp kasının ve sinirsel iletim sisteminin çalışmasını incelemek üzere kalpte meydana gelen elektriksel faaliyetin kaydedilmesidir. Bu kayıt ile elde edilen grafiğe Elektrokardiyogram (EKG) denir.EKG  çekim işlemini  CUSTOMED CARDİO 100BT  cihazımızla işyerinizde  yapmaktayız.


-KORUYUCU AŞI İŞLEMLERİ

Firmaların faaliyet alanlarına göre oluşabilecek riskler için  ekiplerimiz tarafından işyerinizde   aşağıda belirtilen aşılar uygulanmaktadır:

- Tetanoz, Hepatit,Grip vb. aşılar firmaların taleplerini doğrultusunda yapılmaktadır.