HİJYEN EĞİTİMİ HİZMETİ

HİJYEN EĞİTİMİ HİZMETİ

HİJYEN EĞİTİMİ NEDİR?

            Öncelikle gıda üretimi, satışı ve su sektöründe çalışan personele hijyen eğitimi verilmelidir. Hijyen eğitimi alan personelin uygun ortam sağlandığında, sağlık ve hijyen kurallarına uygun olarak gıda üretimi, satışı ve su sektöründe çalışırken halk sağlığını korunmasına ve geliştirmesine katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

            5 Temmuz 2013 tarihli 26968 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Hijyen Eğitimi Yönetmeliğinin 2. Maddesinde de belirtildiği üzere;


Gıda üretim ve perakende iş yerlerinde çalışanlar hijyen eğitimi almalıdır.

İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerlerinde çalışanlar hijyen eğitimi sertifikası almalıdır.

Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve pirsing yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerlerinde çalışanlar da hijyen eğitimi almalıdır.

Hotel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerlerde çalışanlar da hijyen eğitimi kursuna katılmalıdır.

Komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kollarında çalışanlar ve işe yeni başlayacak olanların Hijyen Eğitimi alma zorunluluğu bulunmaktadır.

HEDEF:

           Hijyen eğitimi kursuna katılanların, aşağıda belirtilen kriterleri yerine getirmeleri hedeflenmektedir.

Kişisel hijyen ilkelerini ve uygulamalarını esas itibarıyla bilir

Tuvalet sonrasında veya herhangi bir yere temas sonrasında ellerini usulüne uygun olarak sıvı sabun veya köpükle yıkar, kağıt havluyla kurular.

Maske, bone ve önlük gibi koruyucu giysileri giyer.

Verdiği hizmet sırasında sebep olabileceği hastalıkları, hastalık kaynaklarını ve bulaşma yollarını öğrenir.

Hastalıklardan korunma yollarını, bulaşmayı engelleyici kişisel önlemleri ve başkalarının hasta olmaması için yapılması gerekenleri bilir.

Konu hakkındaki mevzuatı, mevzuattan kaynaklanan sorumluluklarını ve mevzuatın getirdiği yaptırımları bilir.


İÇERİK:

A. Gıda Üretim Perakende Satış Ve Su Sektöründe Bulaşıcı Hastalıklar


Mikrobiyoloji

Mikrop tanımı

Çeşitleri

Bakteri

Virüs

Mantar

Parazit

Yaşama ve üreme şartları

Hastalık yapma güçleri

Bulaşma Yolları                                                                                                                                         

Ağız yolu

Temas Yolu

İnsan-insan

Hayvan-insan

Eşya-insan

Hava yolu

Enfeksiyon zinciri

Enfeksiyon kaynağı

Bulaşma yolu

Sağlam kişiye bulaşma

Sık görülen hastalıklar

Ağız yolu ile bulaşanlar

Temasla bulaşanlar(insan-insan, hayvan-insan, eşya-insan)

Hava yoluyla bulaşanlar

B. Gıda Üretim Perakende Satış Ve Su Sektöründe Bulaşıcı Hastalıklara Yönelik Koruyucu Yaklaşımlar


Ağız yolu ile bulaşan hastalıklarda koruyucu yaklaşımlar

El temizliği

Tuvalet sonrası temizlik

Öksürük-aksırık ile gıda bulaşının önlenmesi

Temasla bulaşan hastalıklarda koruyucu yaklaşımlar

İnsan-insan teması

Hayvan-insan teması

Eşya-insan teması

Hava yoluyla bulaşan hastalıklarda koruyucu yaklaşımlar

Damlacıkla bulaşanlar

Direkt temasla bulaşanlar


HİJYEN EĞİTİMİNE İLİŞKİN YASAL DURUM

1. Çalışanlara yönelik yasal durum;

a. Çalışanlara yönelik hijyen eğitimi alma mecburiyeti

b. Çalışanlara yönelik hijyen eğitimine ilişkin sorumlulukları

c. Çalışanlara yönelik yaptırımlar


2. İş yeri sahiplerine ve işletenlerine yönelik yasal durum;

a. İş yeri sahiplerinin ve işletenlerinin sorumlulukları

b. İş yeri sahiplerinin ve işletenlerinin mecburiyeti

c. İş yeri sahiplerine ve işletenlerine yönelik yaptırımlar


EĞİTİM SONUNDA VERİLEN BELGE:

Hijyen eğitimi alan kişilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı kurs bitirme belgesi (hijyen eğitimi sertifikası) verilmektedir.