İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI HİZMETİ

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI HİZMETİ

T.C. Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının belirlediği Nace Kodunuza ve tehlike sınıfına uygun  İş Güvenliği Uzmanı(A,B,C) desteği sağlayarak iş kazası olmadan önce proaktif yaklaşım izleyerek;

Tehlikelerin tanımlanması,risk değerlendirmesi hazırlanması,çalışma ortamı gözetimi,İşyeri Hekimi ve ilgili birimlerle hazırlanacak  yıllık eğitim ve çalışma planı ,acil durum için önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler,basınçlı kapların ve kaldırma araçlarının  yetkili kuruluşlar tarafından  periyodik kontrol takibi,makine teçhizat yerleşim planları ve  bakım periyotları takibi , İlgili birimlerle İş birliği yapılması, Tehlike sınıfınıza uygun iş güvenliği eğitimleri, iş güvenliği hizmetlerinde görevlendirilecek çalışan temsilcileri ve destek elemanlarını seçimleri, yıllık değerlendirme vb. hizmetlerde  görev alarak işverene rehberlik yapan  ve öneriler hazırlayarak işverenin onayına sunulması hizmetidir.