İŞYERİ HEKİMİ HİZMETİ

İŞYERİ HEKİMİ HİZMETİ

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ilgili mevzuatında yükümlülükleri belirtilen meslek profesyonellerinin genel görevleri şunlardır;

İşe alınacak bireylerin, ilgili mesleği gerçekleştirebilecek fiziksel yeterliliğe sahip olduklarından emin olmak üzere sağlık taraması yapmak,
İşveren talebi doğrultusunda, çalışanların periyodik sağlık muayenelerini yapmak,
Tedavi yöntemleri belirlemek ve çalışanlara ilaç reçete etmek,
İşe bağlı bir yaralanmanın nedenini belirlemek, ne kadar ciddi olduğuna karar vermek ve olayın meydana geldiği iş sahasını değerlendirmek,
İş yerinde yaralanma olasılığını azaltmak için politika değişiklikleri önerilerinde bulunmak,
İş yerinin genel olarak nasıl daha sağlıklı hale getirileceğine dair düzenlemeler yapmak,
Toksik veya diğer tehlikeli maddelerin çalışanlara olan etkilerini kontrol etmek,
İş yerinde bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek üzere tedbir programları uygulamak,
Sağlık ve güvenlik prosedürlerine uygun bir işyeri tesis etmek