YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ HİZMETİ

YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ HİZMETİ

Çalışma alanı sınırlı olan yerlerde, yüksekte çalışma işi yapacak kişilere genel bilgi sağlamak amacı ile düzenlenen temel eğitimlerdir. Çalışma ortamındaki yüksekte çalışma riskleri, alınacak önlemler ve kullanılacak ekipmanlar hakkında bilgi verilmektedir.

Bu eğitim sonunda katılımcılar çalışma ortamlarını daha güvenli hale getirmekte ve kullanması gereken ekipmanları tanıyarak daha iyi seçebilmektedir.

Yüksekte çalışma  İş güvenliği kanunu ve mevzuatımızda Yüksekte çalışma yükseklik sınırı, “insanın zarar görebileceği yükseklik” olarak tanımlanmaktadır.


Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimin Kapsamı ve Kişiye Kazandıracakları:


 • Yüksekte çalışmanın tanımını ve çeşitlerini bilir.

• Yüksekte çalışma ortamlarının nereler olduğunu bilir.

• Yükseklik bilincini ve güvenlik önlemlerini bilir.

• Yüksekte çalışmalarda kullanılan kişisel koruyucu donanımları ( Baret, gözlük, eldiven, emniyet ayakkabısı, bot, çizme vb.) bilir.

• Yüksekte çalışma ekipmanlarını ( Merdiven, iskele, vinç, platform vs.) bilir.

• Yüksekte çalışmada kullanılan ekipmanları ( Emniyet kemeri, güvenlik ağları, şok emiciler, armut ve D karabina, vb.) bilir.

• Yüksekte çalışma ekipmanlarının kullanma prensiplerini bilir.

• Yükseğe güvenle ulaşma yöntemlerini bilir.

• İskelelerin kurulması ve iskeleler ile çalışma, konularını bilir.

• Korkuluklar, çatılar ve çatılarda çalışma konularını bilir.

• Dış cephe asansörlerini bilir.

• Mobil yükselebilen platformları bilir.

• Kaldırma ekipmanlarını bilir.

• Merdivenlerde çalışma tekniklerini bilir.

• Ankraj noktalarını ve ankrajların, nerelerde kullanılması gerektiğini bilir.

• Tehlikeli ve güvensiz durumları bilir.

• Güvenli ortam oluşturmayı bilir.

• Düşmeden korunmada kullanılan ekipmanların standartlarını bilir.

• Düşme faktörü ve yüksekte çalışmanın risklerinden korunma yöntemlerini bilir.

• Yüksekte çalışma eğitimi için program ve gerekli malzemeleri hazırlar.

• Yüksekte çalışma eğitimi için güvenlik önlemlerini alır.