Sağlık Personeli

Anasayfa / Sağlık Personeli

Sağlık Personeli

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilgili mevzuatında yükümlülükleri belirtilen diğer sağlık personelinin (İşyeri Hemşiresi)  genel görevleri şunlardır;


İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi,izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak,

İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak,

İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak,

İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek,

İlgili Mevzuat gereği üstlendiği yasal sorumlulukları yerine getirmek.